Bitloto188 là một mô hình trao toàn quyền phát triển giá trị đồng token cho cộng đồng.Toàn bộ cơ chế hoạt động được thiết lập và vận hành một cách tự động và hoàn hảo trên Smartcontract.

Thông tin Bitloto188 Token (BTT)

Mã token: BTT
Blockchain: Ethereum
Tiêu chuẩn: ERC20
Smartcontract: 0x439ad7Ac2b7D92a24C25537CF1AA243f365D0CB0
Tổng cung: 8,000,000 BTT
Lưu thông: N/A
Burn: 3,500,000 BTT
Sàn giao dịch: N/A

Chính sách đầu tư

Nạp bằng ETH và đầu tư các gói: $100, $1.000, $5.000, $10.000, $50.000, $100.000
Chính sách hoa hồng

Hoa hồng trực tiếp từ 5% → 10%
Hoa hồng cân nhánh 6%

Thông tin dự án

Quốc gia: Hàn Quốc

Ngày bắt đầu: 19/03/2021

Trạng thái: Ngưng

Hình thức: Mining

Chấp nhận đầu tư: N/A

Min: $1.000

Max: $20.000

Lợi nhuận: 25%/tháng

Rút tối thiểu: BTC

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Trung bình

Liên kết bổ sung

N/A

Mua theme này